Akty prawne

Akty prawne wydane przez organy władzy państwowej:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity

 


 

Akty prawne wydane przez organy władzy lokalnej:

Uchwała Nr XXVIII/395/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXVIII/401/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory

 

  • dotyczące Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Tarnowa

 

Uchwała nr XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa 

Uchwała Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

 

  • dotyczące szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLVI/623/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała Nr XXXIII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała Nr XXVIII/397/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

  • dotyczące wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XIX/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Uchwała Nr XXVIII/399/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

  • dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

 

Uchwała Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki 

Uchwała Nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Uchwała Nr XXVIII/398/2012 Rady miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

 

  • dotyczące terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr XXVIII/400/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl