Aktualności

Wymiana Pojemników - 2014-06-24

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że w związku ze zmianą firmy świadczącej usługę odbioru odpadów na terenie dwóch sektorów Miasta Tarnowa, tj. obejmujących osiedla: Piaskówka, Grabówka, Krzyż, Jasna, Zielone, Rzędzin, Westerplatte i Legionów H.D. w najbliższych dniach nastąpi wymiana pojemników, co może nieść za sobą drobne niedogodności. Spowodowane jest to tym, iż miasto wzięło na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, co zapobiegło obciążaniu Państwa dodatkowymi kosztami zakupu pojemnika. Firmy dotychczas Państwa obsługujące będą odbierały swoje pojemniki a nowa firma systematycznie podstawiać będzie nowe. Pozostawiane będą również czarne worki, do których należy wrzucać odpady jeżeli nastąpiłaby zwłoka w podstawieniu nowego pojemnika. Okres wymiany może potrwać od 1-2 dni. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny, informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki, z dniem 1 lipca 2014 r. następuje obniżenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, z 9,90 zł na 8,50 zł miesięcznie od osoby (dotyczy posesji zamieszkałych z zadeklarowaną segregacją odpadów).

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Bożego Ciała przypadającym na 19 czerwca (tj. czwartek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Chyszów - 18 czerwca 2014 (środa)

                               pozostała część miasta obsługiwana przez MPGK - 21 czerwca 2014 (sobota)

Van Gansewinkel:    Grabówka - 18 czerwca 2014 (środa)

                                 Piaskówka - 20 czerwca 2014 (piątek)

                                 Krzyż - 21 czerwca 2014 (sobota)

Trans - Formers:  odpady zmieszane - 20 czerwca 2014 (piątek)

                            odpady segregowane - 18 czerwca 2014 (środa)

 

więcej »

W związku ze złożonym na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie wnioskiem w sprawie propozycji odbioru od mieszkańców odpadów w postaci resztek chleba jako frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych, w imieniu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam zweryfikować zapotrzebowanie na oddzielne zbieranie tego typu odpadu wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa.

Wypełnij ankietę TUTAJ.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętem Pracy 1-go Maja, odbiór odpadów komunalnych odbędzie się według poniższych harmonogramów:

MPGK - odbiór nastąpi dnia 1.05.2014 r.

Van Gansewinkel - odbiór nastąpi dnia 2.05.2014 r.

Trans-Formers - odbiór nastąpi dnia 2.05.2014 r.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny uprzejmie informuje, że w związku ze Świętem Konstytucji 3-go Maja przypadającym w dniu 3.05.2014 r., dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie 2.05.2014 r., w związku z czym biura Tarnowskiego Organizatora Komunalnego będą nieczynne.

Kasa biletowa przy ul. Krakowskiej 42 będzie czynna w godzinach od 7.00 do 14.30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

więcej »

Informujemy, że na terenie gminy miasta Tarnowa odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych (trawa, liście) zarówno z terenu nieruchomości wielolokalowych jak i z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Poniedziałkiem Wielkanocnym przypadającym na 21 kwietniania, odpady komunalne będą odbierane według poniższych harmonogramów;

MPGK - odbiór za dzień 21.IV nastąpi 19.IV

TRANS-FORMERS -  odbiór za dzień 21.IV nastąpi  19.IV.

Van Gansewinkel -  Osiedle Piaskówka - odbiór za dzień 21.IV nastąpi 22.IV.

                                Osiedle Grabówka - odbiór za dzień 21.IV nastąpi  22.IV.

                                Osiedle Krzyż - odbiór za dzień 21.IV nastąpi 22.IV.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny wprowadza indywidualne konta bankowe dla tarnowian.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Trzech Króli przypadającym na 6 stycznia, odpady komunalne będą odbierane według poniższych harmonogramów;

więcej »


© Tarnowski Organizator Komunalny
Administracja serwerem Inetive.pl