Aktualności

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, w dniu 26 kwietnia 2015 roku w godzinach od 8.00 do 22.00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do usług moBILET.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Poniedziałkiem Wielkanocnym (6 kwietnia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 7 kwietnia (wtorek)


AVR:                          odpady zmieszane oraz segregowane - 7 kwietnia (wtorek)

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że od dnia 16 marca 2015 roku uruchomiony zostaje punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kasie TOK przy ul. Brama Pilzneńska 3.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że od dnia 20 lutego 2015 roku zostanie przeniesiona kasa z ul. Bernardyńskiej 24 na ul. Brama Pilzneńska 3.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która w swoich zapisach wyklucza przyznawanie przez Gminy dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 5 stycznia (poniedziałek)


Trans - Formers:  odpady zmieszane - 5 stycznia (poniedziałek)

                                  odpady zmieszane - 7 stycznia (środa)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Nowym Rokiem (1 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 3 stycznia (sobota)


Trans - Formers:  odpady zmieszane oraz segregowane - 2 stycznia (piątek)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 27 grudnia (sobota)


Trans - Formers:    odpady zmieszane - 24 grudnia (środa)

                              odpady segregowane - 27 grudnia (sobota)

więcej »
ePuap

© Tarnowski Organizator Komunalny
Administracja serwerem Inetive.pl