Aktualności

Uprzejmie zawiadamiamy, że na podstawie zarządzenia nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przejął z dniem 1 maja 2015 roku Urząd Miasta Tarnowa. 

W związku z powyższym dotychczasowe ogólne konto bankowe dla dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zamknięte. Równocześnie informujemy, że dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych przypisanych poszczególnym nieruchomościom w naszym mieście nie uległy zmianie. Tym samym zamknięcie dotychczasowego ogólnego konta bankowego nie spowoduje żadnych utrudnień w dokonywaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy zarazem wszystkim zainteresowanym, że stosownych wpłat można dokonywać przelewem  za pośrednictwem bankowości internetowej w poszczególnych bankach oraz - bez dodatkowych opłat -  w kasach przy ul. Nowej 4  oraz  we  wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie Miasta.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętem Pracy (1 maja 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 2 maja (sobota)


AVR:                          odpady zmieszane oraz segregowane - 2 maja (sobota)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Poniedziałkiem Wielkanocnym (6 kwietnia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 7 kwietnia (wtorek)


AVR:                          odpady zmieszane oraz segregowane - 7 kwietnia (wtorek)

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że od dnia 20 lutego 2015 roku zostanie przeniesiona kasa z ul. Bernardyńskiej 24 na ul. Brama Pilzneńska 3.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która w swoich zapisach wyklucza przyznawanie przez Gminy dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 5 stycznia (poniedziałek)


Trans - Formers:  odpady zmieszane - 5 stycznia (poniedziałek)

                                  odpady zmieszane - 7 stycznia (środa)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Nowym Rokiem (1 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 3 stycznia (sobota)


Trans - Formers:  odpady zmieszane oraz segregowane - 2 stycznia (piątek)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 27 grudnia (sobota)


Trans - Formers:    odpady zmieszane - 24 grudnia (środa)

                              odpady segregowane - 27 grudnia (sobota)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, przypadającym na 11 listopada (tj. wtorek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Starówka - 8 listopada (sobota)

                               Mościce -  8 listopada (sobota)

                               Os. Koszyckie (lewa strona) oraz ul. Koszycka - 8 listopada (sobota)

Van Gansewinkel:  odbiór nastąpi  15 listopada (sobota)

Trans - Formers:    odpady zmieszane - 10 listopada (poniedziałek)

                              odpady segregowane w pojemnikach - 12 listopada (środa)

                              odpady segregowane w workach - 8 listopada (sobota)

AVR Group:           odbiór nastąpi zgodnie z otrzymanymi harmonogramami za wyjątkiem posesji umieszczonych                               na liście: [LINK]

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadającym na 15 sierpnia (tj. piątek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Starówka - 14 sierpnia (czwartek)

                               Mościce -  16 sierpnia (sobota)

Van Gansewinkel:    odbiór nastapi  16 sierpnia (sobota)

Trans - Formers:  odpady zmieszane - 16 sierpnia (sobota)

                            odpady segregowane - 14 sierpnia (czwartek)

AVR Group:         odbiór nastapi 16 sierpnia (sobota)

więcej »
ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl