Aktualności

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 5 stycznia (poniedziałek)


Trans - Formers:  odpady zmieszane - 5 stycznia (poniedziałek)

                                  odpady zmieszane - 7 stycznia (środa)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Nowym Rokiem (1 stycznia 2015) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 3 stycznia (sobota)


Trans - Formers:  odpady zmieszane oraz segregowane - 2 stycznia (piątek)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Van Gansewinkel:  odpady zmieszane oraz segregowane - 27 grudnia (sobota)


Trans - Formers:    odpady zmieszane - 24 grudnia (środa)

                              odpady segregowane - 27 grudnia (sobota)

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, przypadającym na 11 listopada (tj. wtorek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Starówka - 8 listopada (sobota)

                               Mościce -  8 listopada (sobota)

                               Os. Koszyckie (lewa strona) oraz ul. Koszycka - 8 listopada (sobota)

Van Gansewinkel:  odbiór nastąpi  15 listopada (sobota)

Trans - Formers:    odpady zmieszane - 10 listopada (poniedziałek)

                              odpady segregowane w pojemnikach - 12 listopada (środa)

                              odpady segregowane w workach - 8 listopada (sobota)

AVR Group:           odbiór nastąpi zgodnie z otrzymanymi harmonogramami za wyjątkiem posesji umieszczonych                               na liście: [LINK]

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadającym na 15 sierpnia (tj. piątek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Starówka - 14 sierpnia (czwartek)

                               Mościce -  16 sierpnia (sobota)

Van Gansewinkel:    odbiór nastapi  16 sierpnia (sobota)

Trans - Formers:  odpady zmieszane - 16 sierpnia (sobota)

                            odpady segregowane - 14 sierpnia (czwartek)

AVR Group:         odbiór nastapi 16 sierpnia (sobota)

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny przypomina, że zgodnie z regulacją § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa, „Właściciele nieruchomości przechowujący pojemniki w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są wystawiać je przed wejściem na teren nieruchomości, w dniach odbioru odpadów najpóźniej do godziny 6.00” – do używania worków na odpady selektywnie zbierane przepisy dotyczące pojemników stosuje się odpowiednio. W związku z tym, jeżeli Twój pojemnik na odpady komunalne bądź worki na odpady selektywnie zbierane nie są swobodnie dostępne z ulicy, koniecznie w dniu odbioru śmieci wystaw je przed posesję! W przeciwnym wypadku odpady nie zostaną od Ciebie odebrane – pracownikom firmy odbierającej odpady nie wolno wchodzić na teren prywatnych posesji.

więcej »
Wymiana Pojemników - 2014-06-24

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że w związku ze zmianą firmy świadczącej usługę odbioru odpadów na terenie dwóch sektorów Miasta Tarnowa, tj. obejmujących osiedla: Piaskówka, Grabówka, Krzyż, Jasna, Zielone, Rzędzin, Westerplatte i Legionów H.D. w najbliższych dniach nastąpi wymiana pojemników, co może nieść za sobą drobne niedogodności. Spowodowane jest to tym, iż miasto wzięło na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, co zapobiegło obciążaniu Państwa dodatkowymi kosztami zakupu pojemnika. Firmy dotychczas Państwa obsługujące będą odbierały swoje pojemniki a nowa firma systematycznie podstawiać będzie nowe. Pozostawiane będą również czarne worki, do których należy wrzucać odpady jeżeli nastąpiłaby zwłoka w podstawieniu nowego pojemnika. Okres wymiany może potrwać od 1-2 dni. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny, informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki, z dniem 1 lipca 2014 r. następuje obniżenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, z 9,90 zł na 8,50 zł miesięcznie od osoby (dotyczy posesji zamieszkałych z zadeklarowaną segregacją odpadów).

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Bożego Ciała przypadającym na 19 czerwca (tj. czwartek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Chyszów - 18 czerwca 2014 (środa)

                               pozostała część miasta obsługiwana przez MPGK - 21 czerwca 2014 (sobota)

Van Gansewinkel:    Grabówka - 18 czerwca 2014 (środa)

                                 Piaskówka - 20 czerwca 2014 (piątek)

                                 Krzyż - 21 czerwca 2014 (sobota)

Trans - Formers:  odpady zmieszane - 20 czerwca 2014 (piątek)

                            odpady segregowane - 18 czerwca 2014 (środa)

 

więcej »

ePuap

© Tarnowski Organizator Komunalny
Administracja serwerem Inetive.pl