Aktualności

Informujemy, że w związku z dniem 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok) odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych), który odbywa się w poniedziałki zostanie zrealizowany w we wtorek, tj. w dniu 02.01.2018 r. 
Zmiana ta dotyczy 
wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy miasta Tarnowa.

więcej »

Informujemy, że w związku ze Świętem Bożego Narodzenia - 26 grudnia odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK:  

           odpady zmieszane oraz segregowane                 23 grudzień (sobota) za 25 grudzień (poniedziałek)

                                                                                         30 grudzień (sobota) za 26 grudzień (wtorek)


REMONDIS:  

           odpady zmieszane oraz segregowane                 27 grudzień (środa) za 25 grudzień (poniedziałek)       

                                                                                         - 29 grudzień (piątek) za 26 grudzień (wtorek)


AVR:  

 

           odpady zmieszane oraz segregowane                 27 grudzień (środa) za 25 grudzień (poniedziałek)    

 

więcej »

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym na dzień 1 listopada 2017 r. odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

 

POSESJE ZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na środę (tj. 1 listopada 2017 r.) zostaną zrealizowane:

- osiedle Mościce oraz Zabłocie - 2.11.2017 r. (czwartek),

- pozostałe osiedla                      - 4.11.2017 r. (sobota),

 

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na środę (tj. 1 listopada 2017) będą realizowane w dniu 2.11.2017 r. (czwartek).

więcej »

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym na dzień 15 sierpnia 2017 r. odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

 

POSESJE ZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na wtorek zostaną zrealizowane 12.08.2017 r. (sobota).

 

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na wtorek będą realizowane w dniu 16.08.2017 r. (środa).

więcej »

Informujemy, że w związku ze świętem Bożego Ciała - 15 czerwca odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

 

POSESJE ZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na czwartek zostaną zrealizowane 17.06.2017 r. (sobota).

 

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE:

wszystkie odbiory odpadów, których termin przypada na czwartek będą realizowane w dniu 16.06.2017 r. (piątek).

więcej »

Informujemy, że w związku ze Świętem Pacy oraz Świętem Konstytucji 3 maja, odbiór odpadów odbędzie się w następujących terminach:  

           - odpady zmieszane oraz segregowane - 2 maja (wtorek) za 1 maja (poniedziałek)

           - odpady zmieszane oraz segregowane - 6 maja (sobota) za 3 maja (środa).

 

Powyższe zmiany terminów dotyczą wszystkich posesji znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa - zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

więcej »

Informujemy, że wszystkie odbiory odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnych), które planowo przypadają na Poniedziałek Wielkanocny zrealizowane zostaną w sobotę, tj. 15 kwietnia 2017 r. Prosimy aby pamiętać o wystawieniu odpadów przed godziną 6:00.

więcej »

Informujemy, że w związku ze Świętem Trzech Króli - 6 stycznia 2017 r. odbiór odpadów odbędzie się w sobotę 7 stycznia. Odbiór ten dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i odpadów zbieranych selektywnie.

więcej »

Informujemy, że w związku ze Świętem Bożego Narodzenia - 26 grudnia odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

REMONDIS:  

           odpady zmieszane oraz segregowane                 27 grudzień (wtorek) za 26 grudzień (poniedziałek)


Trans-Formers:  

           odpady zmieszane oraz segregowane                 24 grudzień (sobota) za 26 grudzień (poniedziałek)       

więcej »
ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl