Aktualności

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NRXXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »

Drodzy mieszkańcy,

od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzamy na terenie miasta Tarnowa kolejną  frakcję selektywnej zbiórki odpadów – BIOODPADY (odpady kuchenne i zielone).

Wszystkie nieruchomości  zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doposażone w pojemniki koloru brązowego do zbiórki bioodpadów. 

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NRXXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja obowiązująca od 1 lipca  [TUTAJ]

więcej »

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Tarnowa oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

więcej »

WAŻNE !

Informacja dotycząca nieruchomości niezamieszkałych 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXI/215/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. uchylającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym z dniem 31.03.2020 r. wygasają obowiązujące umowy na świadczenie usług
w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z ww. nieruchomości, a właściciele tychże nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów o charakterze cywilno-prawnym we własnym zakresie - bezpośrednio z jedną z firm świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych.

więcej »

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia  2020 r. uległy zmianie terminy zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w zastępujących terminach:

1) za styczeń, luty i marzec                          do 10 kwietnia

2) za kwiecień, maj i czerwiec                      do 10 lipca

3) za lipiec, sierpień i wrzesień                    do 10 października

4) za październik, listopad i grudzień           do 15 grudnia.

 

Indywidualne numery kont bankowych nie uległy zmianie.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. również nie uległy zmianie.

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą  Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 sierpnia 2019 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie miesięcznie 18 zł za osobę,

- dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny wynosić będzie miesięcznie 36 zł za osobę.

więcej »

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązuje nowy wzór deklaracji, który można znaleźć [TUTAJ].

Ponadto informujemy, że zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie stwarza konieczności składania przez mieszkańców korekt deklaracji.

[INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI]

więcej »

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w związku ze wstrzymaniem odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącu marcu 2019r., zmianie uległ harmonogramu odbioru tej frakcji odpadów. Odpady wielkogabarytowe będą w dalszym ciągu odbierane jeden raz w miesiącu z nieruchomości wielolokalowych oraz jeden raz na pół roku z posesji jednorodzinnych.

Wprowadzona zmiana dotyczy terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji wielolokalowych w miesiącu marcu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami odbioru odpadów [LINK].

Ponadto informujemy, że terminy odbioru odpadów zielonych, które rozpoczynają się w kwietniu br. pozostają niezmienione.

więcej »

Informujemy, że w związku z dniem 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok) odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych), który odbywa się w poniedziałki zostanie zrealizowany w we wtorek, tj. w dniu 02.01.2018 r. 
Zmiana ta dotyczy 
wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy miasta Tarnowa.

więcej »
ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl