Edukacja

SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ!

Segregacja odpadów komunalnych jest metodą usprawniającą utylizację oraz odzysk odpadów, które mogą stać się wartościowym surowcem. Polega ona na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków, z podziałem na rodzaj materiałów z jakiego zostały wyprodukowane.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się ponad 135 milionów ton odpadów rocznie, w tym 12 milionów ton to odpady komunalne, czyli te, które związane są z bytowaniem człowieka. Statystyczny Polak wytwarza około 320 kg odpadów komunalnych rocznie, z czego przetwarzanych jest zaledwie niecałe 5 %.

W ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię.  Z odpadów mogą powstać np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, biżuteria, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Segregując odpady przyczyniasz się nie tylko do ochrony środowiska, ale i zaoszczędzisz! Przepisy nowej ustawy dają gwarancję niższej opłaty za odpady gromadzone w sposób selektywny. Mieszkańcy Tarnowa mają wybór pomiędzy selektywnym sposobem zbierania odpadów i miesięczną opłatą 8,50 zł od osoby, a nieselektywną zbiórką przy stawce 15,00 zł od osoby miesięcznie. Właściciele tarnowskich nieruchomości niezamieszkałych również mają możliwość wyboru segregacji odpadów i tym samym niższej opłaty za wywóz nieczystości od tych, którzy wybiorą sposób nieselektywny.

Na terenie miasta Tarnowa przyjęty został 4-pojemnikowy (pojemnikowo-workowy) system selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, z podziałem na następujące frakcje:

1)     szkło - pojemnik koloru zielonego,

2)     papier - pojemnik koloru niebieskiego,

3)     tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego,

4)     pozostałe odpady zmieszane - pojemnik koloru czarnego.

  Jak  prawidłowo  sortować  odpady?

 

 SZKŁO 

TU WRZUCAMY CZYSTE:

- szklane butelki białe i kolorowe np. po napojach, słoiki bez nakrętek,

- szklane opakowania po kosmetykach

 

TU NIE WRZUCAMY:

-   stłuczonego szkła,

-   luster, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szkła okiennego, szkła okularowego, szyb samochodowych, fajansów, porcelany, doniczek ceramicznych,

- zniczy,

- opakowań po lekarstwach,

- termometrów,

- żarówek,

- świetlówek,

- lamp neonowych, fluoroscencyjnych, rtęciowych,

- reflektorów,

- izolatorów,  

- ekranów i lamp telewizyjnych,

- szkła nietłukącego się,

- zakrętek, kapsli, korków

 

PAPIER

 TU WRZUCAMY:

 

- gazety, książki, zeszyty, katalogi,

- papier szkolny i biurowy, koperty,

- kolorowe magazyny, prospekty, foldery,

- papierowe torby i worki,

- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,

- papier pakowy, pudełka

TU NIE WRZUCAMY:

- papieru i tektury pokrytych folią (opakowań po mleku, sokach itp.),

- artykułów wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami,

- zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, twarogu,

- pergaminu,

- celofanu,

- kalk, papieru woskowanego, termicznego i faksowego,

- zdjęć,

- tapet,

- worków po cemencie i  wapnie,

- odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch itp.)

 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:

TU WRZUCAMY CZYSTE:

 

- puste, niezakręcone i zgniecione butelki plastikowe typu PET,

- zebrane w osobnym woreczku zakrętki PET,

- pojemniki plastikowe po chemii gospodarczej,

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. plastikowy kubek po jogurcie itp.),

- folie, reklamówki i woreczki foliowe,

- puszki po napojach i konserwach,

- drobny złom (np. zabawki, narzędzia),  

- kartony i tektury pokryte folią aluminiową tzw. opakowania wielomateriałowe (np.: kartony po mleku, napojach) i inne artykuły wykonane z połączenia tworzyw z innymi materiałami,

- zakrętki, metalowe zakrętki i kapsle

 

TU NIE WRZUCAMY:

 

-  pojemników po wyrobach garmażeryjnych,

-  opakowań po olejach i smarach,

- styropianu,

-  gumy,

-  opakowań po lekarstwach i aerozolach,

- strzykawek,

-  szczoteczek do zębów,

- opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

- opakowań po  kremach, balsamach, paście do zębów,

- opakowań z jakąkolwiek zawartością,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- tworzyw sztucznych piankowych,

- akumulatorów i baterii,

- sprzętu AGD (obudowy po monitorach, telewizorach itp.)

 

Zanim wyrzucisz PAMIĘTAJ !

OPRÓŻNIJ opakowania z resztek zawartości.

OPŁUCZ zanieczyszczone opakowania niewielką ilością zimnej wody. Opakowań szklanych
nie musisz myć, huta szkła do której trafiają w/w odpady poradzi sobie z ich usunięciem.

USUŃ NAKRĘTKI i KORKI z butelek.

ZGNIEĆ butelki PET, kartony, pudełka i puszki.

NIE ROZBIJAJ butelek i słoików.

ODPADY NIEBEZPIECZNE (farby, lakiery, zużyte oleje, opony, baterie, świetlówki, sprzęt RTV i AGD) oddaj do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Cmentarnej lub ul. Kąpielowej w Tarnowie.

LEKARSTWA przeterminowane zanieś do apteki.

 

Wprowadzenie segregacji i recyklingu odpadów komunalnych przynosi wiele korzyści.
Pozwala ono na:

 • przetwarzanie i wykorzystywanie surowców wtórnych do produkcji nowych materiałów,
 •  oszczędność miejsca na składowanie,
 •  ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
 •  oszczędność zużycia surowców naturalnych,
 •  oszczędność zużycia energii,
 •  ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery,
 •  ograniczenie ilości odpadów i ścieków,
 •  wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności. 

Czy wiesz, że … 

 • Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach,  puszka aluminiowa po 10 latach, a guma do żucia po 5.
 •  35 butelek plastikowych wystarczy do zrobienia ciepłego polaru.
 •  Z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower.
 • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. 6 puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
 • Żeby wyprodukować 1 tonę papieru należy ściąć około 17 drzew.
 •  Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu).
 •  Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie.
 •  Recykling szkła ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym zmniejsza degradację środowiska.

 

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odpady biodegradowalne to tzw. odpady organiczne, które można powtórnie wykorzystać poprzez np. kompostownie. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do przydomowych ogrodów czy działek. Można go stosować w nieograniczonej ilości, ponieważ nie stanowi zagrożenia skażenia gleby, wręcz przeciwnie poprawia strukturę gruzełkową gleby oraz wzbogaca ją w substancje pokarmowe. Kompostowanie to skomplikowany proces w efekcie, którego powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub w termokompostownikach.

Co możemy kompostować?

Kompostujemy substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych. Przede wszystkim:

 • resztki roślinne tj. liście, chwasty, skoszona trawa,
 • słoma i siano,
 • kora drzew, trociny, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
 • cięte kwity i rośliny doniczkowe,
 • odpady kuchenne: obierki, rozgniecione skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki owoców i warzyw, bez mięsa i kości !
 • popiół drzewny (wprowadza potas),
 • torf,
 • ziemia z doniczek i skrzynek,
 • niezadrukowany i czysty papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp),
 • suchy chleb, wyroby piekarskie.

Czego nie można kompostować? 

 • kamieni i gruzu,
 • szkła,
 • metali (np. puszek),
 • resztek mięsa, kości, ości,
 • kolorowego zadrukowanego papieru,
 • starego papieru (gazety i kartony),
 • materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np. skórek pomarańczy, bananów i innych cytrusów, resztek roślinnych zawierających środki konserwujące
 • resztek olejów i farb,
 • śmieci z odkurzacza,
 • chemikaliów,
 • roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
 • materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
 • związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany). 

 PAMIĘTAJ ! 

 • Nie można mieszkać bioodpadów z innymi odpadami.
 • Domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania.

 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl