Aktualności

ŚMIECI PO NOWEMU

2013-07-04

 Od 1 lipca 2013 r. już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów komunalnych z terenu całego miasta. Właściciel nieruchomości powinien zbierać odpady w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany jest zapłacić. Miasto jest przygotowane do zmian, które stały się faktem.

 

Sejm narzucił nowe obowiązki dla gmin i właścicieli nieruchomości, a my musimy dostosować do nich funkcjonowanie miasta. Zmieniają się zasady gospodarowania odpadami, które muszą być w dużo większym, niż dotychczas, stopniu przetworzone, zmniejszona musi być ilość odpadów trafiających na składowiska, a „wytwarzający” odpady muszą ponieść opłaty, które pokryją koszty całego systemu. Od lipca zostaliśmy obciążeni dodatkowym podatkiem egzekwowanym w trybie ordynacji podatkowej.  Nie będziemy też mieli, jak dotychczas, indywidualnych umów z odbiorcami śmieci takimi jak MPGK, TransFormers czy van Gansenwinkel. Wielokrotnie, w okresie przygotowywania zmian prawnych zwracałem uwagę na zagrożenia dla mieszkańców i gmin wynikających z nowej ustawy. Odbywało się to podczas forów i konferencji, jak też rozmów z posłami. Realizacja nowych przepisów nie jest łatwa i wywołuje wiele dyskusji, by nie powiedzieć emocji. A przecież to dopiero początek większych zmian. Aby domknąć system musi powstać docelowa instalacja przetwarzania odpadów – prosto mówiąc ekospalarnia, a spójny w naszym regionie system musi objąć kilkadziesiąt gmin. Takie porozumienia też już zawarliśmy. Wymaga tego strategiczne podejście do zarządzania miastem.

Ale obowiązujące już reguły gry należy szanować. Wraz z radnymi z troską podeszliśmy do tego, by skutki systemu, który musimy wdrożyć, dla ludzi były jak najmniejsze. Tarnów przygotował się do tej nowej rzeczywistości zarówno od strony administracyjnej, prawnej, jak i informacyjnej. W tym zakresie przekształciliśmy nasze jednostki budżetowe w tzw. operatorów komunalnych, a składowisko odpadów skomercjalizowaliśmy, bo taki jest wymóg zmienionego prawa. Rada Miejska ustaliła także nowy system opłat dla mieszkańców, m.in. metodę naliczania i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto, w drodze przetargu, wybrało przedsiębiorcę, który ma obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Powstają miejsca przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i innych. Wierzę, że miejskie służby dobrze zostały do przygotowane do nowych uwarunkowań i spełnią obowiązujące wymogi. Pamiętam też o kontroli całego systemu pod kątem skutków dla indywidualnych mieszkańców.

Prezydent Tarnowa

Ryszard Ścigała

 

 

Więcej w załącznikach

 

 

 

 

 

oraz na odpady.tarnow.pl.

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Smieci-po-nowemu#sthash.VofhimMf.dpuf

Więcej w załącznikach

 

 

 

 

 

oraz na odpady.tarnow.pl.

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Smieci-po-nowemu#sthash.VofhimMf.dpuf

 

 

Pobierz:

Biuletyn TOK (pdf)

Ulotka dla mieszkańców (pdf)

Ulotka dla osiedli (pdf)

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl