WAŻNE TERMINY

Ważne terminy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w nowym systemie:

  • 15 lutego 2013 r. minął  termin złożenia pierwszej deklaracji.

Przypomina się tym właścicielom nieruchomości, którzy do tej pory nie wywiązali się z obowiązku złożenia stosownej deklaracji, aby niezwłocznie dostarczyli ją do Tarnowskiego Organizatora Komunalnego.

Kolejne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

· dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

· dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (będzie to korekta deklaracji).

  • 1 lipca 2013 r. rusza nowy system dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina zorganizuje i będzie ponosiła koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl