Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców

2020-01-09

WAŻNE !

Informacja dotycząca nieruchomości niezamieszkałych 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXI/215/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. uchylającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym z dniem 31.03.2020 r. wygasają obowiązujące umowy na świadczenie usług
w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z ww. nieruchomości, a właściciele tychże nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów o charakterze cywilno-prawnym we własnym zakresie - bezpośrednio z jedną z firm świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych.

  









ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl