Deklaracja interaktywna

Deklarację interaktywną po wypełnieniu można wydrukować i złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa - Tarnów, ul. Nowa 4, pokoje 327, 328 lub wysłać pocztą.

Deklarację można również wysłać za pomocą platformy ePUAP. W takim przypadku należy wypełnić deklarację interaktywną ze strony internetowej www.odpady.tarnow.pl, zapisać ją na dysku swojego komputera, zalogować się na platformie ePUAP i wysłać jako załącznik wcześniej zapisaną wypełnioną deklarację.

Istnieje również możliwość wysłania deklaracji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W tym celu konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wypełnioną deklarację interaktywną należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: umt@umt.tarnow.pl po wcześniejszym podpisaniu jej posiadanym podpisem elektronicznym.

 

DEKLARACJA INTERAKTYWNA     (obowiązuje od 1 lipca 2020 r.)

 

DEKLARACJA INTERAKTYWNA     <---[WERSJA ARCHIWALNA]


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl