Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) w Tarnowie z siedzibą przy ul. Komunalnej 31.

 

PSZOK – ul. Kąpielowa 4b, 33-100 Tarnów, godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 10.00 – 17.00

w soboty: 10.00 – 15.00

 

PSZOK – ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 10.00 – 17.00

w soboty: 10.00 – 15.00

 

Bardziej szczegółowe informacje uzyskać można w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych pod numerem telefonu: 14 625 82 09

Regulamin PSZOK (22 września 2020 r.)

 

Zmiana w Regulaminie PSZOK z dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

Urząd Miasta Tarnowa informuje:

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wyłącznie odpady komunalnych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W związku z tym informujemmy, że zagospodarowanie odpadów folii,  sznurka  oraz  opon, powstających w gospodarstwach rolnych to obowiązek ich wytwórcy. Wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, jeżeli nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek, folii oraz sznurka.  Odpady są deponowane przez osobę oddającą odpady w momencie uiszczenia opłaty.

Adres firmy odbierającej te odpady:

YOUR PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fabryczna 7

Magazyn: ul. Chemiczna 156a

33-100 Tarnów

Tel. 730 820 790 e-mail: biuro@yourpartner.pl

Jednocześnie zaznaczamy, że jest to przykładowa firma i osoby prowadzące działalność rolniczą mogą wybrać inny podmiot.


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl