Aktualności

Informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2024 dostępne są na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie pod adresem:

https://mpgk.tarnow.pl/harmonogram-odbioru-odpadow/

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NR LXVII/661/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 sierpnia 2022 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, że zmianie ulegają indywidualne nr kont bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje o nowych numerach kont dostarczane będą przez pracowników Urzędu Miasta Tarnowa lub drogą pocztową. Dotychczasowe konta aktywne będą tylko do 31 marca 2022 r. !!!

Wpłaty w pierwszym kwartale 2022 r. mogą być dokonywane zarówno na dotychczasowe jak i nowe konta. Od 1 kwietnia 2022 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na nowy nr konta.

więcej »

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2021 r. od wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej pobierana będzie prowizja.

Bezprowizyjnej opłaty można dokonywać w kasach w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 oraz w poniżej wskazanych placówkach banku PKO BP:

Opłaty tej można dokonać bez prowizji w wykazanych poniżej placówkach PKO BP:

1) Oddział 1 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 17

2) Oddział 2 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Słoneczna 28-30

3) Oddział 3 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8

4) Agencja PKO BP SA (kwoty do 5 000 zł), 33-100 Tarnów ul. Bema 4-8/7

5) Agencja PKO BP SA (kwoty do 5 000 zł), 33-100 Tarnów Ul. PCK 32

więcej »

Uprzejmie informujemy, że aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa dostępne są na stronie internetowej MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie pod adresem: http://mpgk.tarnow.pl/harmonogram-odbioru-odpadow/

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NRXXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »

Drodzy mieszkańcy,

od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzamy na terenie miasta Tarnowa kolejną  frakcję selektywnej zbiórki odpadów – BIOODPADY (odpady kuchenne i zielone).

Wszystkie nieruchomości  zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doposażone w pojemniki koloru brązowego do zbiórki bioodpadów. 

więcej »

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NRXXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja obowiązująca od 1 lipca  [TUTAJ]

więcej »

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Tarnowa oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

więcej »

WAŻNE !

Informacja dotycząca nieruchomości niezamieszkałych 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXI/215/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. uchylającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym z dniem 31.03.2020 r. wygasają obowiązujące umowy na świadczenie usług
w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z ww. nieruchomości, a właściciele tychże nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów o charakterze cywilno-prawnym we własnym zakresie - bezpośrednio z jedną z firm świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych.

więcej »
ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl