Aktualności

Rozpoczynamy zbiórkę bioodpadów

2020-11-03

Drodzy mieszkańcy,

od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzamy na terenie miasta Tarnowa kolejną  frakcję selektywnej zbiórki odpadów – BIOODPADY (odpady kuchenne i zielone).

Wszystkie nieruchomości  zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doposażone w pojemniki koloru brązowego do zbiórki bioodpadów. 

 

Co należy wrzucać do brązowego pojemnika na bioodpady:

- trawę, liście;

- resztki kwiatów ciętych oraz doniczkowych;

- rozdrobnione gałęzie, zrębki;

- obierki owoców i warzyw;

- resztki stałych produktów mlecznych;

- resztki jedzenia natury roślinnej np.: owoce, warzywa, makaron, ryż, pieczywo;

- skorupki jaj;

- łupiny orzechów, pestki owoców;

- fusy po kawie i herbacie.

Ważne!  Do pojemnika wrzucamy odpady luzem lub w opakowaniach papierowych.

 

Czego nie wolno wrzucać do brązowego pojemnika na bioodpady:

- płynnych resztek jedzenia np. zupa, mleko, olej;

- resztek jedzenia natury zwierzęcej np. mięso, kości, ości;

- drewna;

- kamieni, piasku, ziemi i popiołu;

- odchodów zwierzęcych.

 

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl