Przetargi

TOK - 271/7/2015 - 2015-04-22

Tarnów: Dostawa i rozmieszczenie wiat autobusowych
Numer ogłoszenia: 92296 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie.

TOK - 271/5/2015 - 2015-03-17

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy MIasta Tarnowa.

W związku z Uchwałą nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej oraz Zarządzenia nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa – zadania związane m. in. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane dotychczas przez Tarnowski Organizator Komunalny, od dnia 1 maja 2015 r. realizuje Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Infrastruktury Miejskiej.

W związku z powyższym cała dokumentacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Tarnowa (TOK – 271/5/2015) wraz ze złożonymi ofertami została przekazana do ww. Wydziału Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882869.

Uchwała nr VII/60/2015 Rady MNiejskiej w Tarnowie - data zamieszczenia 12.05.2015 r.

Zarządzenie nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa - data zamieszczenia 12.05.2015 r.

 

 

 

TOK - 271/4/2015 - 2015-02-20

Tarnów: Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa
Numer ogłoszenia: 23583 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

TOK - 271/2/2015 - 2015-01-30

Tarnów: Dostawa i rozmieszczenie wiaty autobusowej
Numer ogłoszenia: 13229 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

TOK - 271/1/2015 - 2015-01-23

Tarnów: Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych polegających na wymianie lub uzupełnieniu szyb znajdujących się na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa
Numer ogłoszenia: 16638 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl