Przetargi

TOK - 271/5/2015

2015-03-17

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy MIasta Tarnowa.

W związku z Uchwałą nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej oraz Zarządzenia nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa – zadania związane m. in. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane dotychczas przez Tarnowski Organizator Komunalny, od dnia 1 maja 2015 r. realizuje Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Infrastruktury Miejskiej.

W związku z powyższym cała dokumentacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Tarnowa (TOK – 271/5/2015) wraz ze złożonymi ofertami została przekazana do ww. Wydziału Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882869.

Uchwała nr VII/60/2015 Rady MNiejskiej w Tarnowie - data zamieszczenia 12.05.2015 r.

Zarządzenie nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa - data zamieszczenia 12.05.2015 r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 17.03.2015 r.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia - data zamieszczenia 01.04.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - data zamieszczenia 29.05.2015 r.

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl