Edukacja

SEGREGUJESZ - DBASZ O ŚRODOWISKO

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - segregowanie odpadów komunalnych to już nie wybór a obowiązek. Wykonuj go prawidłowo i codziennie pomagaj chronić środowisko. Segregacja odpadów komunalnych jest metodą usprawniającą utylizację oraz odzysk odpadów, które mogą stać się wartościowym surowcem. Polega ona na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków, z podziałem na rodzaj materiałów z jakiego zostały wyprodukowane.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się ponad 135 milionów ton odpadów rocznie, w tym 12 milionów ton to odpady komunalne, czyli te, które związane są
z bytowaniem człowieka. Statystyczny Polak wytwarza średnio ponad 330 kg odpadów komunalnych rocznie, z czego przetwarzanych jest zaledwie niecałe 5 %.

W ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię.  Z odpadów mogą powstać np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, biżuteria, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Na terenie miasta Tarnowa przyjęty został 5-pojemnikowy (pojemnikowo-workowy) system selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, z podziałem na następujące frakcje:

1)     szkło - pojemnik koloru zielonego,

2)     papier - pojemnik koloru niebieskiego,

3)     tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego,

4)     bioodpady - pojemnik koloru brązowego,

5)     pozostałe odpady zmieszane - pojemnik koloru czarnego.

  Jak  prawidłowo  sortować  odpady?


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl