Aktualności

UWAGA! NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2022-02-15

Uprzejmie zawiadamiamy, że zmianie ulegają indywidualne nr kont bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje o nowych numerach kont dostarczane będą przez pracowników Urzędu Miasta Tarnowa lub drogą pocztową. Dotychczasowe konta aktywne będą tylko do 31 marca 2022 r. !!!

Wpłaty w pierwszym kwartale 2022 r. mogą być dokonywane zarówno na dotychczasowe jak i nowe konta. Od 1 kwietnia 2022 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na nowy nr konta.

Stawka opłaty od 1 stycznia 2022 r. nie zmieniła się i wynosi 24,00 zł od osoby. Zachowane zostały również częściowe zwolnienie z opłaty dla rodzin wielodzietnych (KDR) oraz z tyt. posiadania kompostownika - tu kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł od osoby.

Przypominamy również, że terminy zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały kwartalnie. Opłaty uiszcza się w następujących terminach:

            1) za styczeń, luty i marzec z dołu - do 10 kwietnia;

            2) za kwiecień, maj i czerwiec z dołu - do 10 lipca;

            3) za lipiec, sierpień i wrzesień z dołu - do 10 października;

            4) za październik i listopad z dołu, a za grudzień z góry - do 15 grudnia.

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl