Aktualności

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

2022-07-25

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NR LXVII/661/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 sierpnia 2022 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosić będzie 30,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku niedopełnienia na nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki stawka wynosić będzie 60,00 zł miesięcznie od osoby.

Przypominamy także o możliwości uzyskania częściowego zwolnienienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika zapłacą mniej o 3,00 zł  od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Obowiązuje nadal zwolnienie z opłaty w części ½ stawki dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Zmienie uległy także stawki opłat za pojemniki w części nieruchomości niezamieszkałych, szczegółowe informacje poniżej:

[LINK]

Nadmieniamy, że sama zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania przez mieszkańców korekt deklaracji.

 

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl