INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE PŁATNOŚCI

TERMIN PŁATNOŚCI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

1) za styczeń, luty i marzec z dołu - do 10 kwietnia;

2) za kwiecień, maj i czerwiec z dołu - do 10 lipca;

3) za lipiec, siepień i wrzesień z dołu - do 10 października;

4) za październik i listopad z dołu, a za grudzień z góry - do 15 grudnia.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Bezprowizyjnych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:

1) w kasach UMT przy ul. Nowa 4

2) w oddziałach i agencjach PKO BP

 

- Oddział 1 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 17

- Oddział 2 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Słoneczna 28-30

 - Oddział 3 w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8

 - Agencja PKO BP SA (kwoty do 5 000 zł), 33-100 Tarnów ul. Bema 4-8/7

 - Agencja PKO BP SA (kwoty do 5 000 zł), 33-100 Tarnów Ul. PCK 32

 

3) przelewem na nadane właścicielom nieruchomości indywidualne konta bankowe lub w przypadku ich braku na konto ogólne:

31 1030 1250 0000 0000 8810 2177

 

W celu uzyskania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt pod numerem 14 688-26-40 lub 14 688-26-41.

 

UWAGA!

Urząd Miasta Tarnowa nie będzie wystawiał żadnych rachunków ani faktur. Nie będzie też wysyłał powiadomień

o konieczności dokonania wpłaty.


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl