WYSOKOŚĆ OPŁATY

Rada Miejska w Tarnowie, w drodze  uchwały nr LXVII/661/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., dokonała wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jak również ustaliła stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki.

Na terenie miasta Tarnowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , naliczana jest „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”.

Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby. Ponadto ustalona została stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł miesięcznie od osoby.

Nieruchomości w części niezamieszkałe

Miesięczna opłata dla nieruchomości w częsci niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik.

Miesięczne stawki opłaty (przy częstotliwości opróżniania pojemników na zmieszane odpady komunalne 1 x 2 tygodnie) wynoszą: 

1) za pojemnik o pojemności:

a) 120 litrów - 15,50 zł,

b) 240 litrów - 31,00 zł

c) 360 litrów - 46,50 zł,

d) 1100 litrów - 142,08 zł,

e) 5000 litrów - 645,83 zł,

f) 7000 litrów - 904,17 zł,

2) za worek o pojemności 120 litrów - 15,50 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik odbierany z niezamieszkałej części nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności:

a) 120 litrów – 46,50 zł,

b) 240 litrów – 93,00 zł,

c) 360 litrów – 139,50 zł,

d) 1100 litrów – 426,25 zł,

e) 5000 litrów – 1 937,50 zł,

f) 7000 litrów – 2 712,50 zł,

2) za worek o pojemności 120 litrów – 46,50 zł.


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl